آببندی و نشتی گیری ساختمان مرکزی ستاد علم و فن آوری استان گیلان

آببندی و نشتی گیری ساختمان مرکزی ستاد علم و فن آوری استان گیلان
انجام عملیات تخریب و برداشت لایه های آببندی بی کیفیت تحت عنوان محصولات نانو از روی سطوح دیوارها و کف زیرزمین ساختمان که متاسفانه توسط شرکتهای داخلی و همگی با عنوان محصولات نانو آغاز عملیات اجرایی پروژه بود. پس از آن با استفاده از محصولات ترمیمی محیط خیس Rapid Mortar  و نشتی گیر سطحی Area plugg سعی در خشک کردن و ترمیم درزها و نقاط کرموی بتن گردید. اعمال نفوذگر کریستالی دائمی Slurry Penetron موجب حذف کامل نم و رطوبت و خیسی در مدت یک هفته گردید. کلیه عملیات اجرایی توسط تیم باتجربه جناب آقای مهندس رجبی عزیز در کنار کیفیت بالای محصولات این شرکت با موفقیت انجام گرفت که موجبات مباهات و افتخار روز افزون مجموعه تخصصی شرکت میباشد.
 
 
 
                                           
تماس مستقیم