کفپوش و پوشش های محافظتی

کف‌های بتنی تحت شرایط مختلفی از جمله ضربه، سایش، شرایط آب و هوایی سخت و حملات مواد شیمیایی در معرض زوال قرار می‌گیرد. در محیط‌های شامل فعالیت‌های روزمره و عملیات‌های سنگین، تعیین تمامی عوامل تخریب‌کننده کف آسان نخواهد بود. بنابراین برای کسب اطمینان از عدم آسیب‌رسانی به ساختار آن در صنایع مختلف، استفاده از کفپوش مقاوم طراحی شده متناسب با شرایط هر یک از فرآیندهای صنعتی بهترین گزینه خواهد بود.

به طور کلی دلایل اصلی نیاز به کفپوش عبارتند از : حفاظت از زیرآیند در برابر تخریب فیزیکی و شیمیایی ، کاهش نفوذپذیری کف نسبت به رطوبت به منظور جلوگیری از آسیب ناشی از سیکل ذوب و یخبندان ، خوردگی میلگرد یا سایر عوامل مخرب ، جلوگیری از نفوذ گرد و غبار ناشی از ترافیک روزانه ، تامین مقاومت به لغزش ، طرح یا بافت ، دستیابی به سطح سخت، نرم و براق با قابلیت پاکسازی و ضدعفونی آسان . 

دسته‌بندی سیستم‌های کفپوش شامل سیستم کفسازی سیمانی و کفپوش‌های رزینی است. با توجه به نیازهای هر یک از صنایع مختلف در زمینه کفپوش، یک یا بعضاً چند نمونه از دسته‌بندی‎های ذکر شده قابل ارائه و اجرا خواهد بود. بنابراین برای اطمینان از انتخاب بهترین سیستم در صنعت مربوطه، به مقایسه میان خواص کفپوش‌های ارائه شده نیاز است تا بهترین انتخاب صورت پذیرد.

از عمده ترین عوامل تخریب سازه های بتنی و فلزی در  سیستم های فاضلابی می توان به گازهای بیوژنیك و یونهای آزاد اشاره كرد. افزایش میزان این گازها و غلظت اسیدهای موجود در سیستمهای فاضلابی موجب تخریب سازه ها و كاهش عمر مفید آنها می گردند.

 – مقاوم سازی و جلوگیری از نفوذ و تأثیر این عوامل خورنده و یا هرگونه اسید و قلیا با غلظت های مختلف  توسط محصولات تخصصی قابل ارائه، علاوه بر افزایش عمر بهره برداری و سرعت زمان اجرا و كاهش هزینه ها، جایگزین مناسبی برای كاشیكاری ضد اسید و یا پوششهای پلیمری متداول می باشند.

 – یكپارچگی و عدم نیاز به اجرای درز، قابلیت اعمال در یك مرحله، امكان اعمال در محیطهای مرطوب، اطمینان از عدم جدایش از بستر و نیز قابلیت تردد ترافیكی بر روی سطح این محصولات از جمله مزایای فنی آنها می باشند. پوششهای محافظتی و ضد خوردگی یكپارچه و بدون درز  

تماس مستقیم