آببندی بدون تخریب سطوح سنگی بام و نمای ویلای خصوصی  

 آببندی بدون تخریب سطوح سنگی بام و نمای ویلای خصوصی  

آببندی بدون تخریب سطوح سنگی بام و نمای ساختمان ویلایی

کارفرما: ویلای شخصی ـ تهران ـ شهرک غرب

مواد مصرفی :

پرایمرضدشوره وخشک کن رطوبت : +PIM

پرایمر ضد رطوبت و محافظ دائمی: +PIM Type s

آببند کننده و محافظ سطح نانو : +PTS

مجری : شرکت داسکو

تماس مستقیم