تحکیم کننده و آببند خاک و دوغاب سیمانی

از افتخارات شرکت داسکو ثبت اختراع محصولی منحصر بفرد و بسیار تاثیر گذار در مهندسی ژئوتکنیک با کاربرد در انواع بسترهای خیس و خشک با قابلیت اصلاح و بهسازی کیفیت باربری و ایستایی خاک میباشد . محصولی دو جزئی و بر پایه سیلیکاتهای معدنی با قابلیت تنظیم زمان گیرش از 30 ثانیه تا 20 دقیقه که از آن میتوان در زمین های باتلاقی ، سواحل ماسه ای و مناطق دارای سطح بالای آبهای زیرزمینی به منظور تحکیم بستر ، افزایش مقاومت باربری خاک ، کاهش هزینه روشهای تحکیم متداول مانند شمع کوبی ، میکروپایل و یا بی نیاز سازی به تامین مصالح مناسب و استفاده از مصالح موجود بعنوان بستر سازی راه و شالوده ساختمانها و نیز افزایش سرعت گیرش دوغاب اطراف استرندها به منظور تسریع در عملیات اجرایی و انسداد آب نشتیهای فعال در آنها استفاده می گردد .

 

 

تزریق این محصول در خاک اطراف بناها موجب جلوگیری از ادامه نفوذ آب در عمق و نفوذ ضخامت دیوارها شده و از ایجاد پوسیدگی و تخریب ساختمانهای قدیمی و بناهای تاریخی جلوگیری مینماید . 

از مزایای این محصول عدم تاثیر بر روی ریشه گیاهان و یا جانوران موجود در خاک و انطباق کامل آن با محیط زیست و عدم شعله پذیری است .

تماس مستقیم