محلول ترمیمی کف بتنی

بر روی بتن های کف قدیمی اغلب شاهد وجود ترکهای مویین ، ترکها با عمق و عرض های متفاوت و نیز شکستگیها و یا حفرات بسیار زیادی روبرو هستیم که اصلاح و یکنواخت سازی آن قبل از انجام عملیات گلیزینگ بسیار حائز اهمیت میباشد .

 

 بدین منظور پس از ساب و برداشت لایه فرسوده روی بتن ،  از محلول مایع دوجزئی ترمیم کننده بتن با قابلیت نفوذ در لایه های زیر سطحی و پر کردن کلیه درز و ترکها و شکستگیهای موجود و ایجاد یک بتن یکنواخت و مقاوم استفاده می گردد که برای اولین بار در دنیا در کشورهای آمریکا و ایران توسط تیم تحقیقاتی شرکت داسکو با شماره اختراع  107822 ثبت شده است .

قابلیت اجرا بر روی بسترهای مرطوب و خیس و دارای فشار منفی رطوبت دائمی ، 60 الی 90 درصد افزایش مقاومت فشاری سطح و چسبندگی بالا به بستر موجود و نیز قدرت نفوذ به لایه های زیرین سطح بتن این محلول ترمیم کننده بسیار بالا بوده به شکلی که پس از خشک شدن ، شاهد سطح بتنی یکپارچه ، مقاوم و آماده جهت تبدیل به کفپوش نهایی خواهیم بود .  

تماس مستقیم