مقاوم سازی و اصلاح پایه های پل جاده رشت به فومن

مقاوم سازی و اصلاح پایه های پل جاده رشت به فومن

مقاوم سازی و اصلاح پایه های پل جاده رشت به فومن
کارفرما : راه و ترابری استان گیلان
مجری: شرکت کادوس دژآذین

محصول مصرفی :
گروت تزریقی و ترمیمی : Unimortar

آببند کننده نفوذگر کریستالی : Slurry Penetron

تماس مستقیم