عملیات تزریق در کف و دیوارهای مجمع سیدالشهدا (ع) در کربلا

عملیات تزریق در کف و دیوارهای مجمع سیدالشهدا (ع) در کربلا

انجام عملیات تزریق در کف و دیوارهای مجمع سیدالشهدا (ع) در کربلا با متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع در طبقه منفی ۱

کارفرما: ستاد عتبات عالیات ایران

مصالح مصرفی:

CRYL GEL: مواد تزریقی جهت آببندی و جلوگیری از نشتی آب از عمق سازه

Stop Mortar: نشتی گیر و آنی گیر

Rapid Mortar: ملات ترمیمی محیط خیس

تماس مستقیم