حضور شرکت داسکو در جمع مخترعین ایرانی اولین همایش فرصتهای سرمایه گذاری وان ترکیه

حضور شرکت داسکو در جمع مخترعین ایرانی اولین همایش فرصتهای سرمایه گذاری وان ترکیه

بنا به دعوت دولت ترکیه از طریق فدراسیون بین المللی مخترعین و صندوق نوآوری و شکوفایی ، همایشی با هدف ارایه طرحهای برتر نخبگان 15 کشور دنیا در تاریخ 9 و 10 مرداد 1401 برگزار گردید .

حضور مدیر عامل شرکت داسکو آقای دکتر شاکری بعنوان مخترع دارای طرحهای برگزیده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه دو طرح در زمینه مصالح نوین سبک سازی و مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله و عایق کاری صوتی و حرارتی انجام شد که با  استقبال سرمایه گذاران ترکی و دعوت به همکاری از ایشان منجر گردید .

تماس مستقیم